Kierowca

PEŁEN ETAT

terminowe wynagrodzenie
podstawa + napiwki
darmowe posiłki dostępne w karcie restauracyjnej
wspólnie ustalany grafik


CV opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

prosimy przesyłać na adres: pizzaalio@wp.pl w tytule e-maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy aplikacja.