KIEROWCA
pełen etat lub weekendy

terminowe wynagrodzenie
podstawa + napiwki
darmowe posiłki dostępne w karcie restauracyjnej
wspólnie ustalany grafik
umowa o pracę

 


CV opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).

prosimy przesyłać na adres: pizzaalio@wp.pl w tytule e-maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy aplikacja.