Jesteśmy w trakcie kompletowania rekomendacji naszych Klientów.

Z uwagi na fakt, że są to w większości spółki o złożonej strukturze, do zatwierdzenia udokumentowanych opinii niezbędne
są osoby decyzyjne, a co za tym idzie cały proces wymaga czasu.